Day: January 8, 2013

A real mail bag | Īsts pasta maiss

Tieši tā – Pasta Maiss. Ļoti pietrūka man liela, ietilpīga maisa, kurā salikt pasta sūtījumus. Klasiska izmēra auduma tarba ir stipri par mazu manām pasta gaitām. Ak, un ne mazāk svarīgi: pasta maisam jābūt Izskatīgam. No sava auduma krājuma es izvēlējos to, kas mani šobrīd uzrunā. Tāpēc mana tarba tapa visai ziemīgā noskaņojumā! ARVIDSSONS Textil […]

Read more