About kids.. | Par bērniem..

Today I will talk about real emotions. I consider that only children are able to be truly, from heart happy, angry or sad. Sometimes it seems that we are learning too little from them.
Two small fellows are bustling in my house today – and do you know what makes my heart warm? Looking directly in the eyes of a child – none of adults have them that clear and sweet:) And the facial expressions when they speak their own language – that is worthy of perpetuation. A little sentimental, but this song gave a hint to this:


Šodien gribas parunāt par patiesām emocijām. Man pašai šķiet, ka pa īstam un no sirds būt laimīgi, dusmīgi vai bēdīgi , prot bērni. Brīžiem šķiet, ka mēs par maz mācamies no viņiem.
Šodien pa manu māju rosās divi mazi čomiņi – un ziniet, kas man stipri silda sirdi? Ieskatīties bērnam tieši acīs – nevienam pieaugušajam tās nav tik dzidras un mīļas:) Un tā mīmika, kad viņi runā savā valodā ir kas iemūžināšanas vērts. Nedaudz sentimentāli, bet uz to man uzvedināja šī dziesma:


Continuing the children theme, a tribute to small ladys from me. Doll.
It must be noted that I am rarely making children’s toys – one can’t be a passionate enthusiast in all areas of craft. This doll was made some time ago, but I am publicising it with a thought that, maybe, I will inspire somebody to made a dolly, DIY is also available.


Turpinot bērnu tēmu, veltījums mazām jaunkundzēm no manis. Lelle.
Jāatzīst bērnu rotaļlietas reti sanāk gatavot, jo nevar jau būt kaislīgs entuziasts it visās rokdarbu jomās. Šī lelle tapa jau pirms kāda laika, publiskoju ar domu, varbūt iedvesmošu kādu izgatavot lellīti, pamācība arī ir pieejama.

doll
doll
doll
doll

Have a success to make happy some small people!


Lai jums izdodas iepriecināt kādu mazo cilvēku!

Tagged ,

4 thoughts on “About kids.. | Par bērniem..

  1. Vai man tā tikai izskatās, vai tai lellei ir arī deguns?
    Par acu skatiena dzidrumu un mazajiem foršajiem čomiņiem varu tikai piekrist 🙂

  2. Jā ir deguns:D tā ir pēc Valdorfa metodes šūta, kad šuj deguntiņu un tad pārvelk ar audumu, jābūt nemanāmām nojausmām par sejas vaibstiem:), lai bērns pats attīsta tālāk fantāziju.
    Jā man šodien mājās bija viens zilacains čomiņš, un viens dziļi brūnacains, kā melnie ķirši:))..un abiem mīļas jo mīļas actiņas:)…p.s. zilacainais manējais:D brūnacainais kaimiņU (nevis kaimiņa:)))!)

  3. Re, kā saka, ka mākslinieks visu ko rada rada pēc sava ģīmja un līdzības.Man gribējās iesaukties – cik tā lelle līdzīga Tev un Tavām burvīgajām meitenēm!

  4. Maija,paldies, es nemaz nebiju padomājusi, bet noteikti tā var būt:)

Leave a Reply

Your email address will not be published.