Summer skirt | Vasaras svārki

There is a great website: Grosgain fabulous, which currently is promoting a Free pattern month. One project per day during one month.
I am a zealous reader of this page, and this time I enjoyed an 18 days project – a Scallop waist skirt from a talented, young women Chie – she lives in Japan. She loves to sew and create own personal clothing collection. You can learn her ​​creative process and the results here – Vivat Veritas – a clothing brand designed by Chie. I am a regular visitor to the website of Chie as well, and not only her talent is worthy of admiration (I really enjoy the dresses), but: how is she able to accomplish so much, simultaneously with a care for a newborn baby, and looking beautiful herself. I am always admiring a Japanese women: she is so beautiful, fragile, elegant with all the daily care, whether it be an active career or family. If I had to choose what and where to be born, then I would like to be Japanese in Japan and gain the special talents I am admiring now 🙂
And the story of this day is about a scallop waist skirt – I have found the the use for my special birthday gift, and implemented it (giver was worried that I will have not enough fabric, but there was enough for me and more!). The pattern was drawn by myself (as the printer refused to print), so there are small changes – my scallops are smaller and more. But there is reason to sew a skirt once more, when I can print original patterns, I hope that the U.S. size No 4 will be just in time for me!
This is my version of the scallop waist skirt.Still thinking, or a skirt should be cut shorter, as they are original?


Ir kāda lieliska mājas lapa Grosgain fabulous, kur šobrīd tiek popularizēts šūšanas projektiņu mēnesis, kur par brīvu var iegūt piegrieztnes un darba procesa aprakstus. Viens projekts dienā, viena mēneša garumā.
Esmu cītīga šīs lapas lasītāja, un šoreiz mani uzrunāja 18 dienas projekts – svārki ar pusapaļo robiņu jostu no kādas talantīgas, jaunas sievietes Chie, kas dzīvo Japānā. Viņai ļoti patīk šūt un veidot savu personisko apģērba kolekciju. Ar viņas radošā darba procesu un rezultātu var iepazīties šeit – Vivat Veritas – Chie izveidots apģērba zīmols. Atzīšos, ka arī Chies mājas lapai esmu regulāra apmeklētāja, un apbrīnas vērts ir ne tikai viņas talants (man ļoti patīk kleitas), bet tas kā viņa spēj tik daudz paveikt ar esošām rūpēm par jaundzimušu mazulīti, pie tam izskatoties tik brīnišķīgi. Jāsaka japāņu sieviete manī vienmēr rada sajūsmu, viņa ir tik skaista, trausla, eleganta ar visām ikdienas rūpēm, vai tā būtu aktīva karjera, vai ģimene. Ja man būtu jāizvēlas par ko un kur piedzimt, tad es vēlētos būt japāniete Japānā un iegūt šo īpašo talantu par ko jūsmoju 🙂
Un šīs dienas stāsts par svārkiem ar pusapaļo robiņu jostu – es atradu pielietojumu savai īpašajai dzimšanas dienas dāvanai un īstenoju to (dāvinātāja gan satraucās, ka man nepietiks auduma, bet man pietika, un vēl pāri palika!). Jāmin, ka piegrieztni zīmēju pati (jo printeris atteicās drukāt), tāpēc ir nelielas izmaiņas – manis zīmētie pusapaļie robiņi ir mazāki un vairāk skaitā. Bet būs man iemesls šūt vēl reiz svārkus, kad varēšu izdrukāt oriģinālo piegrieztni, ceru, ka US 4 izmērs būs man tieši laikā!
Tāds ir mans variants par pusapaļo robiņu svārkiem. Vēl domāju, vai svārkus vajadzētu saīsināt, kā tie ir oriģinālā?


scallop waist skirt
scallop waist skirt
scallop waist skirt
scallop waist skirt
scallop waist skirt

Location of the photosession was chosen with a practical purpose, in order to gather the river mint tea – very tasty tea. This is the Ogre River with its inherent dolomite sandstone banks and little cliffs, where the color effect is created by the clay.


Fotosesijas vieta bija izvēlēta praktisku nolūku dēļ, lai savāktu upes piparmētras tējai – ļoti garda tēja. Šī ir Ogres upe ar tai raksturīgo dolomīta smilšakmens krastu un klintiņām, kur krāsaino efektu dod māli.
scallop waist skirt
scallop waist skirt
Upes piparmētras

By contrast, in the Daugmale hillfort, in the wind we gathered yarrow flowers – also for tea!


Savukārt, Daugmales pilskalna vējā lasījām pelašķu ziedus – arī tējai!
Daugmales pilskalns
Daugmales pilskalns
Pelašķi

Tagged , , , , , , ,

One thought on “Summer skirt | Vasaras svārki

  1. Aaaa, super, super super! Dāvinātājai ta patīk tavi svārki :). Man lielu lielais prieks, ka audums pietika tik skaistiem svārkiem, te nu maza cilveka priekšrocības – mazais auduma patēriņš. Svārki tiešām kolosāli un Tev tā piestāv!

Leave a Reply

Your email address will not be published.