Photosession – Vintage button dress


My first “Sew along” project has ended. Have to admit, it was quite inactive, but I hope that my contributed work will be used later as a tutorial for sewing dresses and the results will be shown on flickr account, which I plan to leave active.
This is the last article in the project Vintage button dress. An article of photosession. I am pleased about one thing – I have one more dress which I can add to my wardrobe!


Ir noslēdzies mans pirmais “Šūsim kopā” projektiņš. Jāatzīst, ka bija visai neaktīvs, bet es ceru, ka manu ieguldīto darbu izmantos vēlāk kā pamācību kleitas šūšanai un atrādīs rezultātu flickr kontā, kuru plānoju atstāt aktīvu.
Šis ir pēdējais raksts, kas iekļauts projektiņā Vintage button dress. Fotosesijas raksts. Es esmu gandarīta par vienu – man ir vēl viens tērps ar ko varu papildināt savu garderobi!
Day was rather cold and windy.
This time the photo session took place in Dole island. We found a beautiful summery meadows, which bloomed in flowers typical for midsummer celebrations.


Diena padevās visai auksta un vējaina.
Šoreiz fotosesijas vieta bija Doles sala, atradām skaistu vasarīgu pļavu, kurā ziedēja arī Līgo svētkiem raksturīgās pļavas puķes.
Now I want to show how the dress looks in life, how it can be worn (as a dress or as a tunic).


Tagad vēlos atrādīt, kāda dzīvē ir kleita, kā to var nēsāt (kā kleitu, kā tuniku).
Vintage button dress
Vintage button dress
Vintage button dress
Vintage button dress
Vintage button dress
Vintage button dress

Put a flower in their hair to feel like in midsummer celebrations 🙂


Kādu ziediņu ieliku arī matos, lai noskaņotos Līgo svētkiem:)
Vintage button dress anim
I hope I encouraged you to make a dress of this model – I want to mention that this is very easy job!


Ceru es iedrošināju jūs pašūt šāda modeļa kleitu – vēlos piezīmēt, ka darbs ir viegli veicams!
Vintage button dress

Tagged , , , ,

One thought on “Photosession – Vintage button dress

  1. Brīnišķīgs darbiņš un kleitas zilā krāsa tik spilgta un skaista izceļas uz zaļās pļavas fona. Un zābaki arī forši.

Leave a Reply

Your email address will not be published.