Pettitcoat from 50’s |50.gadu apakšsvārki

apakšsvārki / pettitcoat

Since long time ago petticoat has been an integral part of women’s dress, and even an important accessory for modern women. The beginnings of petticoat go back to the 16th century. This time my focus was on fashionable petticoats from the middle of the last century, historically known as “modern petticoat”. This trend was initiated by Christian Dior when New Look magazine published a new fashion trend – it was in 1947. This resulted in a new fashion feature for women’s wardrobe – petticoats, who gave a fullness to skirts and dresses. Basically, they were sewn from crinoline fabric, but later nylon chiffon, taffeta and organza fabric was used more and more. And then began experiments, such as stitching petticoats of contrasting tones, edges sewn with satin ribbon or romantic lace. Or, there were made two or even three layers, resulting in a very thick petticoat.
In my last project I also used the original technique for sewing of petticoats, an example of which was found in a book which was issued in 1950. This book has a separate chapter about petticoats, even underdress and laundries.
I would like to share with you how to sew petticoat frill with three in one round!


Apakšsvārki jau no sen seniem laikiem bija sievietes tērpa neatņemama sastāvdaļa, jāmin, ka pat nozīmīgs aksesuārs modernām sievietēm.
Pirmsākumi tiem ir meklējami jau 16.gadsimtā. Šoreiz manu uzmanību pievērsa pagājušā gadsimta vidū modē esošie apakšsvārki, kas vēsturiski tiek dēvēti par moderniem apakšsvārkiem. Šīs tendences ieviesējs bija Christian Dior , kad žurnāls New Look publicēja jauno modes tendenci – tas notika 1947.gadā. Tā radās jauns modes elements sieviešu garderobē – apakšsvārki, kas piešķīra svārkiem un kleitām kuplumu. Pamatā tie tika šūti no krinolīna auduma, bet ar laiku arvien vairāk apakšsvārkus šuva no neilona šifona, tafta un organzas auduma. Un tad sāka eksperimentēt, apakšsvārkus šuva no kontrastējoša toņa, nošujot malas ar atlasa lentīti, vai romantiskām mežģīnēm. Vai arī tiem veidoja divas vai pat trīs kārtas, rezultātā iegūstot ļoti kuplus apakšsvārkus.
Pēdējā projektā es arī izmantoju oriģinālu šūšanas tehniku apakšsvārkiem, kuru paraugs atradu 1950.gadā izdotā grāmatā, kur ir atsevišķa nodaļa apakšsvārkiem, pat apakškleitiņai un veļai.
Vēlos dalīties ar jums, kā top apakšsvārki ar trim volāniem vienā kārtā!
———-


Nepieciešams:

 • organzas audums 3 m (meitenes augumam 116 cm)
 • mežģīnes 3 m
 • mežģīņu gumija un aizdarei āķītis
 • diegs / thread.

You will need:

 • organza fabric 3 m (girls of average height 116 cm)
 • lace 3 m
 • rubber lace and hook fastenings
 • thread.


nepieciešams/ you will need
1. Sagatavoju audumus šūšanai, nepieciešamas trīs daļas. Sākumā veicu aprēķinu: bija nepieciešami 33 cm gari apakšsvārki. Rezultātā katrs volāns ir 12 cm plats, ieskaitot 1 cm vīlei, lai volānus savienotu savā starpā. Tātad izgriežu 12 cm platus volānus: pirmais 65 cm garš, otrais 130 cm garš, un trešais 260 cm garš.


1. Prepare fabrics for sewing, three parts required. At the beginning some calculations are needed: there is needed 33 cm long petticoat. As a result, every frill is 12 cm wide, this includes 1 cm for the hem to connect the frills. Thus I cut 12 cm wide frills: first is 65 cm long, second – 130 cm long , third – 260 cm long.
———-


2. Vispirms ar smalku zig – zag dūrienu apstrādāju volānu vīles.


2. First I treated the frill with a fine zig – zag hem.
zig zag
zig zag
3. Pirmam volānam malas nešuvu kopā, bet gan apstrādāju malas, izmantojot automātisko vīles pēdiņu šujmašīnai.


3. Edges of the first frill I did not sew together, I handled the edges by sewing machine.
pēdiņa/ sewing feet
pēdiņa/ sewing feet
pēdiņa/ sewing feet
4. Otro un trešo volānu savienoju, izmantojot franču vīles tehniku.


4.The second and third frill was connected by using the French seam technique.
———-


5. Tagad sāku priekšdarbus, lai savienotu pirmo un otro volānu. Lai veidotos glīts savilkums, otram un trešam volānam es 0,5 cm platumā nošuvu vīli ar garāko parastā dūriena soli. Sākumā atstāju aptuveni 30 cm garus diegus, un nošuvu visā garumā. Tad virsējo diegu sāku vilkt un veidot savilkumu. Otro volānu savilku 65 cm platu, bet trešo volānu – 130 cm platu.


5. Now I started to prepare to lin the first and second frill. In order to produce a good-looking pull, I made a 0.5 cm wide seam for the second and third frill with the longest ordinary stroke of sewing machine. At first I left approximately 30 cm long thread and fringed all along it. Then I began to pull the upper thread in order to make a pull. Second frill was made 65 cm wide, but the third – 130 cm wide.
tread
tread
tread
6.Nu varu sākt savienot pirmo un otro volānu. Atcerieties, ka pirmais volāns nav sašūts kopā, tāpēc tas ir jāsavieno ar otro precīzi. Pirmais volāns veidos šķēlumu. Pareizi būtu tos sadiegt un tad šūt, bet es izlēmu, ka izdosies, ja nesadiegšu, tāpēc savienoju volānus vienu pāri otram un pa virsu vēl liku mežģīni un uzreiz šuvu visu kopā. Tie, kam tas liekas par grūtu, var vispirms savienot volānus, tos nošujot un tad otro reizi šūt, lai piešūtu mežģīnes no vienas malas, un trešo reizi – no otras malas. Mežģīnes izmantoju kā dekorāciju, lai noslēptu vīļu vietu. Mežģīņu vietā var izmantot atlasa lentīti.


6. Now I can start to connect the first and second frill. Remember: the first frill is not sewn together with the second, so it should be connected to the second one with high precision. The first frill will form a split. It would be proper to baste them and then sew, but I decided that I will be successful without stitching them – thus I placed one frill over the other and then set a lace and sewed it all together. For those who think that this is too hard: you can connect the frills at first and then sew for the second time the lace from one side and third time – from the other side. Lace here is used for pure decorative purposes, to conceal the edges. A band can be used instead of lace.
mežģīnes/ lace
mežģīnes/ lace
7. Tāpat savienoju otro un trešo volānu.


7. In a similar way I joined the the second and third frills.
———-


8. Apakšējo malu nošuvu ar automātisko vīles veidotāju, un tad gar maliņu piešuvu mežģīni.


8. The lower edge was sewn with automatic stitch-makers, and then a lace was sewn along the edge.
———-


9. Nākamais solis: gumijas piešūšana pie pirmā volāna ar šķēlumu. Gumiju nogriež tik daudz, cik nepieciešams vidukļa savilkšanai – tā, lai svārki nekristu nost. Pierēķinu vienu cm katrai pusei, lai gumiju smuki nolocītu šķēluma malās un nošūtu. Kad pirmo volānu šuj klāt pie gumijas malas, gumiju vajag izstiept – tā arī veidosies savilkumi pirmajam volānam.


9. The next step: sewing of the rubber at the first frill which has a split. Rubber needs to be cut as much as is needed for waist – so that the skirts do not fall off. Then I add one centimetre for each side of the rubber in order to fold the rubber neatly at the split and sew it. When the first frill is sewn at the rubber, you should stretch the rubber band – thus will be formed the tightening of the frill.
gumijas piešūšana / sew elastic

gumija/ elastic
10. Tagad es noloku dubultās gumijas malas šķēlumos un tās sašuju.


10. Now I am folding the double rubber sides at the split and stitch them.
gumija/ elastic
11. Pēdējais solis: piešūt āķīti. Pirms tam piemēriet to saāķētā veidā, lai noskaidrotu ar kādu attālumu tā abas pusītes ir jāpiešuj pie vienas malas un otras.


11.The last step: sewing the hook> Before this find the correct place for it with fastened hook – thus you will find out where each side of hook needs to be attached.
āķītis / hook
12.Lūk, apakšsvārki ir gatavi!


See – petticoats are ready!
apakšsvārki /pettitcoat
apakšsvārki /pettitcoat
apakšsvārki /pettitcoat
P.S. Šādi varat šūt arī svārkus, protams, neveidojot pirmam volānam šķēlumu un iztiekot bez āķīša, lietojot tikai gumiju, vai iešujot rāvējslēdzēju.


P.S. This way you can also sew skirts, of course without the split of first frill and without any hooks, using just a rubber band, or sewing in a zipper.

Tagged , , , , ,

4 thoughts on “Pettitcoat from 50’s |50.gadu apakšsvārki

 1. Pilnīgi sagribējās kaut ko tādu sievišķīgu!!! Izskatās viegli, skaisti un kupli. Tieši tā kā pienākas ideāliem apakšsvārkiem.

 2. meistariene! man patīk mežgīņu akcentiņi un šuves līdz ar to skaisti apslēptas 😉 skaisti.

 3. Paldies:) Atliek cerēt, ka kādam šī pamācība noderēs:)

 4. Paldies!
  visur izmeklejos, tik skaisti paskaidrots un ar bildēm, būs jāmēģina, tik jāiegādājas automātiskais vīles veidotājs 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Shop Isle powered by WordPress