Atveram dāvanu kopā! | Lets open the gift together!

Šodien biju pasta nodaļā saņemt pasta sūtījumu no nette, tas ir saistīts ar spēli Pay it forward 2011, kurā es piedalos, un aicinu piedalīties citus.


Today was at post office to receive mail from the nette – it is connected with the game Pay it forward 2011 where I am participating and invite others to participate.

Saņemot paciņu nobrīnījos, kāpēc tā ir tik smaga?
Nolēmu, ka atvēršu noteikti mājās! Nu ko veram vaļā?


Upon receipt of a pack I wondered why it is that heavy?
Decided that I will open it at home! So – now we open it!

paka / mail
Es esmu pārsteigta – cik daudz tur visa kā! Klāt vēstulīte ar roku rakstīta! Iedomājieties – vēstulīte pa īstu pastu, uz papīra ar pildspalvu rakstīta! Cik sen jūs pēdējo reizi ko tādu esat saņēmuši? Es ļoti, ļoti sen! Par laimi, svētkos atceļo kartiņas no gādīgiem draugiem, bet vēstules sen nav bijis! Tā nu izlasu jauko vēstulīti, kur Nette pateicas par piedalīšanos, ka viņas darinātās rokdarbu lietiņas man patiks (Patīk, ļoti patīk:)!) To, ka viņa izvēlējās katram radīt dāvaniņu ar personisku pieeju! Viņai tas ir izdevies! Un vēl šokolādīte: Nette saka, ka saldumi vienmēr ir labi! Paldies!


I’m surprised – how much there is! A handwritten letter is added! Imagine a letter through real mail, written with a pen on a paper! When was the last time when you’ve received one? I got the last one very, very long time ago! Happily there are handwritten greetings from thoughful friends, but there is long time since the last letter! So I am reading the nice chit where Nette is grateful for the participation, expresses hope taht I enjoy her hand-made crafts (I like, really like:):) She chose to create each gift with a personal approach and she has succeeded! And even chocolate, Nette says that sweets are always good! Thank you!
staff
Vispirms atvērsim kārbiņu.


First we will open the box.


Oho, kā tur rūpīgi iepakota puķīte! Un mana vārda monogramma – skaisti!


Wow, and there is carefully packed little flower! And my name monogram – beautiful!

Un tas izrādās ir spogulītis! Vai nav burvīgi? Lieliska ideja dāvanai!


And it turns out to be a mirror! Isn’t it lovely? Great idea for gift!
mirror
Tagad strīpainās pakas kārta!
Super somiņa, neliela vasaras somiņa! Kolosāli, man tāda lieta nav, un ļoti patīk podziņas sānos:D Kā pelītes apgrauzts siera gabals! Un mīlestības simboliņš, kas iešūts starp somiņas vīlēm!


So, now striped round package!
Super handbag, a small summer handbag! Awesome, I have no such a thing, and really like the buttons on the side: D As a mouse nibbled a piece of cheese! And little love simbol sewn between the seams!

handbag / somiņa

Ļoti rūpīgs darbiņš, un tik sirsnīgi! Ziniet, man šodien ir īsti svētki! Nette paldies, esmu tik priecīga par tik burvīgu pārsteigumu! Kaut ko tādu es negaidīju – tā ir negaidīti liela dāvana:) Lietiņas man kalpos godam! Sirsnīgs paldies!


Carefully made and with that much cordiality! You know, I have a real celebration today! Nette – thanks, I’m so glad to get such a wonderful surprise! Something I didn’t expect – it is surprisingly large 🙂 These things will serve me with merit! Thank you!

Tagged

4 thoughts on “Atveram dāvanu kopā! | Lets open the gift together!

  1. kāds prieks par Tevi – pie dikti jaukas dāvaniņas esi tikusi 😀 Tas gan tāds maigs mājiens, ka jāķeras klāt arī man savam goda pienākumam 🙂

  2. khe, un man ar:) chap chap chap!:D

  3. Hi Iveta! I am so really, really happy, that you liked my little presents and made such a beautiful post out of them! 😀 I am glad you took part in this!

    P.S.: I am sorry, my handwriting is sooo ugly! >_< …hahaha

  4. Thank You:) And your’s handwriting is good;)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Shop Isle powered by WordPress